William Boerman

In het voorbereidingstraject met MAF sprak ik met Rutger en Elseline al over de mogelijkheden om praktisch te kunnen ondersteunen. Toen de vraag kwam om onderdeel uit te maken van de thuisfrontcommissie twijfelde ik dan ook geen enkel moment. Al op de basisschool raakte ik bekend met de MAF maar in deze rol kom het opeens dichtbij. Het is mooi en me een eer om op deze praktische manier te mogen bijdragen aan familie Bakker. Binnen de TFC ben ik actief in de rol van secretaris en doe met name verslaglegging van de vergaderingen. Daarnaast ondersteun ik waar nodig in andere activiteiten.